Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego w zakresie:

 

  • pomocy społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do osób starych i niepełnosprawnych,
  • ochrony i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji,
  • propagowania aktywnego i zdrowego stylu życia, zwłaszcza w środowisku osób starych
    i niepełnosprawnych,
  • działalności kulturalno – edukacyjnej, szczególnie na rzecz niepełnosprawnych dzieci, dorosłych i osób starych,
  • zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych i starych,
  • organizacji wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i starych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.